24/1/23

Presentació, aquest divendres, de les actuacions previstes per a la restauració ambiental del meandre de Flix

El divendres, 27 de gener, a les 12:30 del matí, es presentarà l'acord entre l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Ajuntament de Flix per al desenvolupament, execució i seguiment de les actuacions de restauració hidromorfològica que es duran a terme al meandre de Flix, per a la millora del seu estat ecològic. Les actuacions seran executades per l'Agència i suposaran una inversió de 2 milions d'euros.